Sznurek bawełniany WAS

Zapisz się do newslettera
Zarejestruj się i bądź na bieżąco z nowościami i okazjami na was-shop.pl

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Darmowa dostawa
Reklamacje
WAS-SHOP realizuje reklamacje z tytułu rękojmi.
Czas na reklamacje z tytułu rękojmi wynosi 2 lata.
 
Warunki rękojmi
 
1. Produkty dostępne pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne.  
 
2. Reklamacja Klienta w związku z wadami fabrycznymi produktów lub  niezgodnością produktu z umową powinna zostać przesłana w formie  pisemnej na adres Sprzedawcy wraz z reklamowanymi  produktami.  Reklamacja powinna zawierać:  
 
2.1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim,  
2.2. opis wady,  
2.3. okoliczności uzasadniające reklamację,  
2.4. okoliczności wystąpienia i wykrycia wady,  
2.5. ewentualną sugestię sposobu rozwiązania reklamacji.  
 
3. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w  terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o  braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.  
 
4. Sprzedawca nie oferuje obsługi reklamacji na zasadzie door-to-door. 
 
5.Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wyłącznie za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w chwili wydania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, w tym uszkodzenia, zniszczenia, zmiany w towarze (np. wyblaknięcie), spowodowane jego normalnym użytkowaniem ani za żadne wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
 
6. Kolory towarów przedstawionych na zdjęciach w sklepie internetowym mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora. Ponadto poszczególne partie towaru mogą różnić się kolorem. Ewentualne różnice w kolorze nie mogą być podstawą reklamacji.
 
7. Na wstępie sprzedawca ma prawo rozpatrywać reklamację w kategorii naprawy lub wymiany produktu. Dopiero gdy sprzedawca odmówi wymiany produktu lub nie dojdzie ona do skutku, konsument będzie mógł wystąpić o zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny za reklamowany produkt.
 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
 
1. Konsument posiada między innymi następujące możliwości  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń: 
 
1.1 może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego  zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,  
1.2 może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego  działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.  
 
2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na  takie postępowanie.  
 
3. W celu wszczęcia postępowania polubownego należy złożyć do  właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym  sądem konsumenckim. W sekretariacie każdego polubownego sądu  konsumenckiego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów  Inspekcji Handlowej dostępne są odpowiednie formularze wniosków.  
 
4. Organizację i działanie stałych polubownych sądów konsumenckich  określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001  r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych  polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).  
 
5. Dokładne informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do takich procedur  dostępne są w siedzibach, a także na stronach internetowych powiatowych  (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji, które zajmują się  ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz  pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.  
 
6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie  rozstrzygnięcia ze Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji  społecznej, która zajmuje się ochroną konsumentów.  
 
7. Spory transgraniczne pomaga rozwiązać Sieć Europejskich Centrów  Konsumenckich. Dane tych instytucji dostępne są na stronach  internetowych Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl 
 

Odcienie sznurka z różnych partii mogą nieznaczenie się różnić, dlatego zaleca się zakupić wystarczającą ilość sznurka do wykonania całej robótki.

Wzór formularza reklamacyjnego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl