Szukaj

Zwroty

Adres do zwrotu

WAS-SHOP
ul. mjr. Ludwika Idzikowskiego 42b
87-100 Toruń

tel. kom. 609 77 22 94

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
Koszt zwrotu: na koszt kupującego

Procedura zwrotu

1. Zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsumentem, który zawarł za pośrednictwem allegro umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym konsument odebrał produkt od przewoźnika lub dniu w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik odebrała produkt od przewoźnika.

3. W przypadku umowy, która obejmuje kilka produktów, które są dostarczane w oddzielnych przesyłkach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym konsument odebrał ostatni produkt z zamówienia lub dniu w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik odebrała ostatni produkt z zamówienia.

4. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może być wysłane pocztą na adres: WAS-SHOP, ul. mjr. Ludwika Idzikowskiego 42b, 87-100 Toruń w lub wysłane pocztą elektroniczną na adres: was@was-shop.pl.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, który dostępny jest na stronie: allegro.pl lub w dowolny inny sposób.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, że konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: WAS-SHOP, ul. mjr. Ludwika Idzikowskiego 42b, 87-100 Toruń.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Sprzedawca zwraca także koszty dostarczenia towaru do konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać zwrot płatności otrzymanych od konsumenta do momentu otrzymania towaru od konsumenta lub dostarczenia przez niego wiarygodnego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył konsument, chyba że konsument jednoznacznie wybrał inny sposób zwrotu płatności. W obu przypadkach konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem wykonywanym przez Sprzedawcę.

11. Konsument ponosi całkowitą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego produktu, które było wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13. Jeśli wraz z zakupami konsument otrzymał gratisy (świadczenia dodatkowe), kupujący zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych gratisów.